สุดคอกระพุ้งปากเคย. ฉันให้เพื่อนฉันเอเชียสามีเป็นของขวัญ.