שלושה בני נוער יפנים מקסימים ליהנות חבורה יסודית חריש ביחד