מצטיין הבליטה גרון הטוב ביותר אי פעם. נתתי שלי והבעל אסיה ליווי כמתנה.